سلونوئید والو :

شیر برقی یا شیر سلونوئیدی که با تلفظ های مختلفی در بازار ایران شناخته می شود و ما قصد داریم در این مقاله تحت عنوان سلونوئید ولو چیست ؟ بررسی تخصصی

شیر برقی را انجام داده و با تشریح ساختار و عملکرد آن و موارد استفاده و به کارگیری سلونویید ولو را یاد آور می شویم و شما در پایان مقاله قادر خواهید بود تا به راحتی

شیر برقی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

سلونویید ولو چیست و چگونه عمل می کند؟

سلونوئید ولو یک شیر الکترومکانیکی است که برای قطع و وصل جریان مایعات و گازها در صنایع به کار می رود.سلونوئید ولو با تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی

عمل برای چرخش، یا باز و بسته کردن شیر را انجام میدهد.

سلونوئید ولو از چه اجزایی ساخته شده؟

سلونوئید ولو از دو قسمت اصلی بدنه(ولو یا شیر اصلی) و سلونوئید(بوبین) تشکیل شده است. این شیرها به واسطه جریان برق وارد شده به بوبین آنها، جریان سیال (مایعات و گازها) را قطع و وصل

می کنند.

شیر سلونوئیدی چند مدل دارد؟

شیر برقی دوراهه و سه راهه و چهار راهه هستند که با توجه به عملکرد مورد نیاز باید تهیه شوند.

در شیرهای دو راهه شیر دو وضعیت قطع یا وصل دارد. (شیر یا کاملا باز است یا به طور کامل بسته است.)

در شیرهای سه راهه سیال ورودی به یکی از دو مسیر خروجی شیر هدایت می شود.