بوبین شیر برقی :

 

این قطعه بخشی از شیرهای الکترومغناطیسی است که وظیفۀ قطع و وصل سیال را بر عهده دارد. اگر ماسوره های چرخ خیاطی را در خاطر داشته باشید، دیده اید که در این ماسوره ها نخ خیاطی به دور ماسوره پیچیده و در فرایند دوخت و دوز مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان کویل نیز تقریباً شبیه به یک مهره ماسوره است. با این تفاوت که در اینجا به جای نخ از سیم روکش دار بهره گرفته می شود. همین طور که گفتیم، زمانی که یک سیم فلزی را به صورت یک سیم پیچ در بیاوریم و سپس جریان الکتریکی را در آن برقرار کنیم، هستۀ سیم پیچ به شکل یک آهنربای مغناطیسی در می آید.

از این خاصیت بوبین ها برای کنترل جریان سیال در شیر های برقی استفاده می شود. زمانی که جریان برق به بوبین شیر برقی متصل می شود، این قطعه به یک آهنربا تبدیل شده، تیغۀ مرکزی آن به سمت بالا کشیده می شود؛ که این عمل بسته به نوع شیر برقی می تواند باعث قطع و یا وصل شدن جریان سیال شود. در واقع، وظیفه‌ ای که بوبین ها در شیرهای برقی دارند، تبدیل انرژی الکترومغناطیسی به نیروی مکانیکی است.

بدنۀ بوبین :

بدنۀ اصلی بوبین شیر برقی معمولاً از جنس فولاد ساخته می شوند. به بدنۀ کویل، قاب نیز گفته می شود. برای ساخت این بدنه از سوار کردن ورقه های فولادی بر روی هم استفاده می گردد. زمانی که جریان برق در سیم پیچ کویل برقرار شود، بدنه خاصیت مغناطیسی پیدا کرده و موجب جذب سمبه و حرکت آن در شیر می شود.

سیم پیچ :

تعداد دور سیم پیچ ها روی قدرت شیرهای برقی تأثیر مستقیم دارد. هرچه طول سیم بیشتر باشد، در نتیجه تعداد دور سیم پیچ نیز بیشتر شده و جریان الکترومغناطیسی ایجاد شده قوی تر می شود. جنس سیم پیچ ها معمولاً از سیم های مسی است. مس فلزی رساناست و در صنعت الکتریسیته کاربردهای فراوانی دارد. نکتۀ دیگر اینکه باید از سیم های مسی با عایق مناسب در طراحی بوبین ها استفاده کرد؛ زیرا این سیم ها در معرض سیال بوده و ممکن است دچار خوردگی شود که در این صورت اگر سطح عایق از بین برود، موجب اتصالی جریان برق شده، می تواند اتفاق های خطرناکی را در فرایندهای صنعتی رقم بزند.

سمبه :

سمبه یا پیستون بوبین وظیفۀ قطع و وصل جریان سیال را در شیر بر عهده دارد. اگر شیر برقی به حالت بسته طراحی شده باشد، زمانی که جریان الکتریکی به دو سر سیم پیچ وارد نمی شود، سمبه در نشیمنگاه خود قرار گرفته، جلوی برقراری جریان سیال را می گیرد. حال اگر جریان الکتریکی به سیم پیچ وارد شود، بدنۀ به یک آهنربای الکتریکی تبدیل شده، سنبه را به سمت خود می کشد. بسته به میزان جریان الکتریکی وارد شده، سمبه به بدنۀ بوبین نزدیک می شود. طبیعی است زمانی که ولتاژ به حداکثر میزان خود برسد، شیر برقی به طور کامل باز خواهد شد.

فنر :

برای برگشت سمبه به جای خود در زمان قطع جریان برق، از یک فنر استفاده می شود. فنر پشت سمبه قرار گرفته، زمانی که بوبین حالت مغناطیسی خود را از دست می دهد، سمبه را به جای خود باز می گرداند.