گاز فریون :

 

گاز فریون چیست؟

گاز فریون چیست؟ گاز خنک کننده احتمالا شما هم در روزهای تابستان چه در منزل و یا در اتومبیل بیشتر اوقات خود را در کنار کولرها و دستگاه های تهویه هوا سپری می کنید.در بیشتر سیستم های خنک کننده و تهویه هوا که قبل از سال 2003 تولید شده اند.از گاز فریون به عنوان سرد کننده شده است.فریون در حقیقت یک نام تجاری برای گروهی از مواد شیمیایی است (شناخته شده به عنوان کلروفلوئوروکربن ها یا CFC ها) استکه به عنوان یک مبرد یا خنک کننده در سیستم تهویه هوا استفاده می کنند.گاز فریون بی رنگ می باشد. و در دمای اتاق حالت گازی دارد و در صورت سرد شدن به مایع تبدیل می شود. گاز فریون گازی بدون رنگ و بو است، البته برخی از محصولات آن دارای بوی اتری می باشند.

دلیل انتخاب فریون 12 به عنوان سرد کننده ویژگی های آن بود. گاز فریون از ظرفیت گرمایی بالایی برخوردار است. ضمن اینکه در دمای معمولی حال گازی دارد و اگر فشرده یا سرد شود، به حالت مایع در می آید. ویژگی دیگر این گاز این است که قابلیت اشتعال نداشته و سمی نیز نیست. به همین خاطر برای طراحی سیستم های خنک کننده لااقل تا سال 2013 انتخابی ایده آل به نظر می رسید.

انواع گاز فریون

در گذشته و پیش از تولید انبوه گازهای CFC از آمونیاک و دیگر ترکیبات آن به عنوان مبرد استفاده می شد. کمپرسورهای انیدریک کربنیک و چیلرهای جذبی آب و آمونیاک نیز از دیگر طراحی ها جهت تولید سرما بود. بعدها با از راه رسیدن گاز فریون، به واسطۀ خواص ترمودینامیکی عالی، همچنین بی بو بودن و غیرقابل اشتعال بودن، استفاده از آن رونق گرفت و به سرعت جایگزین دیگر گازهای مبرد شد. پس از مسائل زمین گرمایی دیگر ترکیبات شیمیایی مثل HCFC ها و HFC ها به عنوان جایگزین گازهای فریون مطرح شدند؛ که البته قیمت بالاتری دارند و تولید آن ها در شرایط سخت تری صورت می پذیرد.