ترموستات دیجیتالی:

 

ترموستات وسیله است که دمای سیستم یا محیط را متوجه می شود و باعث می شود که دما در درجه دلخواه حفظ شود. در مواقعی  نقش عمل سنج و کنترل سیستم را به عهده می گیرد و در واقع پرکاربردترین آنها ، ترموستات بکار رفته در سیستم خنک کننده موتورهای احتراق داخلی است به این صورت که  با تنظیم جریان خنک کننده از رادیاتور و هوا باعث حفظ شدن دمای موتور و کار کرد آن در یک دمای استاندارد میشود. دیگر کار برد ترموستات در سیستمهای سرمایشی و گرمایشی خانه است به این صورت که زمانی که دمای  محیط خانه پایین می آید ، ترموستات این سرد شدن محیط را حس می کند و دستور روشن شدن سیستم گرمایش را میدهد.

همه ی ما در محل کار یا خانه ی خود با ترموستات (دماپا) ها تماس داشته ایم و می دانیم که برای کنترل دما در سیستم های گرمایشی و سرمایشی استفاده می شوند.ترموستاتها به طور کلی یک سنسور حرارتی است که دارای یک کلید برای قطع و وصل سیستم  و یک حافظه برای تنظیم دمای مطلوب می باشد.

دسته بندی ترموستاتها معمولا بر دو پایه انجام می پذیرد؛ اول نحوه ی فعالیت آن ها که یک جنبه ی تکنیکال ار اساس آن به دو دسته ی "ولتاژ پایین" و "ولتاژ شهری" (ولتاژ خطی)  دسته بندی می شوند.دوم خصوصیات و امکانات آن ها است که  بر اساسست و ب آن به انواع مختلف از جمله هوشمند، قابل برنامه ریزی، غیر قابل برنامه ریزی و ... تقسیم می شوند.